Top of main content

HSBC yng Nghymru

Croeso i HSBC yng Nghymru

Croeso i HSBC yng Nghymru

Athroniaeth HSBC yw un o gryfder byd-eang trwy reolaeth gwlad leol, gan gefnogi gofynion ac arferion busnes lleol. Yng Nghymru, mae’r rhagolwg hwn wedi ein galluogi i ymateb yn rhagweithiol i anghenion ein cymunedau lleol.

Rydym wedi ymrwymo i fywyd, diwylliant a phobl Cymru a’n nod yw cofleidio’r Gymraeg ym mhob un o’n canghennau yng Nghymru, a, thrwy wneud hynny, darparu gwasanaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriaid.

Gallwch hefyd ddarllen ein fersiwn Saesneg o’r dudalen hon os yw’n well gennych.

Ein gwasanaeth Cymraeg

  • Mae nifer o’n canghennau yng Nghymru yn cynnig gwasanaeth cyfieithu llawn. Bydd unrhyw ohebiaeth gan gwsmeriaid a dderbynnir yn Gymraeg yn cael ei hateb yn Gymraeg
  • Gellir adnabod pob aelod o staff sy’n siarad Cymraeg yn y gangen gan yr arwyddlun Cymraeg ar eu bathodyn enw
  • Os hoffech siarad ag aelod o’r tîm yn Gymraeg, gallwn ddarparu galwad yn ôl gan siaradwr Cymraeg o fewn 1 diwrnod gwaith. Ffoniwch ni ar 03457 404 404 i ofyn am alwad yn ôl, a bydd cydweithiwr yn gallu eich cynorthwyo
It's easy to answer your query online. Visit our Help page to find out how.