Top of main content
HSBC in Wales

HSBC in Wales

Croeso i HSBC yng Nghymru

Ymrwymiad HSBC i Gymru a'r Iaith Gymraeg

Athroniaeth HSBC yw cryfder byd-eang drwy reolaeth gwlad leol, gan gefnogi gofyniadau busnes ac arferion lleol. Yng Nghymru, mae'r rhagolwg hwn wedi ein galluogi i ymateb yn rhagweithiol i anghenion ein cymunedau lleol.

Yn HSBC rydym yn ymroddedig i fywyd, diwylliant a phobl Cymru a'n nod yw croesawu'r iaith Gymraeg yn ein holl ganghennau yng Nghymru, a thrwy wneud hynny darparu gwasanaeth o'r safon uchaf i'n cwsmeriaid.

 

Ein Gwasanaeth Iaith Gymraeg

  • Tîm o ymgynghorwyr sy'n medru'r Gymraeg ar gael 08:00-20:00, 7 diwrnod yr wythnos

  • Os nad oes ymgynghorydd sy'n medru'r Gymraeg ar gael pan fyddwch yn ein ffonio, byddwn yn gwneud trefniadau i siaradwr Cymraeg gysylltu â chi. Fel arall, gallwn fynd ymlaen â'r alwad yn Saesneg

  • Gellir adnabod pob aelod o staff yn y gangen sy'n rhugl yn y Gymraeg gan yr arwyddlun Cymraeg ar eu bathodyn enw

  • Cynigir gwasanaeth cyfieithu llawn yn ein canghennau yng Nghymru lle bydd unrhyw ohebiaeth gan gwsmeriaid a dderbynnir yn y Gymraeg yn derbyn ymateb Cymraeg

Nawdd yng Nghymru

Trwy gydweithio’n agos â chymunedau ledled Cymru, mae HSBC wedi bod ynghlwm â sawl digwyddiad, gan gynnwys:

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Iaith Gymraeg

03457 030304

neu

03456 082400

Mae'r llinellau ar agor 08:00-20:00 bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Mae'n bosib caiff galwadau eu harolygu a/neu recordio.

It's easy to answer your query online. Visit our Help page to find out how.